دانشگاه آزاد اسلامی کردکوی با هدف پرداختن به توسعه ی اقتصادی و تامین پیش نیازها و ضرورت های سخت افزاری و نرم افزاری آن ، که به طور مبرم در صنعتی شدن منطقه و ارتقا و تصحیح علمی چرخه ی تولید تعریف شده بود ، پایه گذاری شد. برنامه ی کلان و راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی کردکوی ،
از ابتدای تاسیس منطبق بر منطق بنیادی و اصولی دست یابی به اندازه های اساسی و قواره های ملی و بین المللی آموزش و پژوهش شکل بسته است و بر همین مبنا ، مجموعه همکاران در دانشگاه کوشیده اند کلیه ی آموزه های دانش پژوهی و آموزشی را هم سو با شرایط به سمت نزدیکی به دانشگاه های معتبر پیش برند. در فرایند رشد و بالندگی دانشگاه ، آرمان ما بر این باور تمرکز یافته است که دانشجویان شایسته و هوشمند با بهره گیری از امکانات متناسب ، پتانسیل های خود را به فعلیت نزدیک کنند. سیاست راهبردی دیگری که دانشگاه در نظر دارد و حرکت آتی خود را با پیشبرد بر محور آن در نظر دارد ، گسترش مقاطع تحصیلات تکمیلی ، ارتباط و تعامل با دانشگاه های معتبر دنیا و جذب دانشجویان خارجی است. این استراتژی به موفقیت دانشگاه در زمینه دست یابی به استانداردهای آموزشی و پژوهشی و شاخص های دانشگاه های ممتاز و تضمین جهش های علمی دانشگاه در افق های نزدیک آینده منجر خواهد شد. معتقدیم ترسیم چشم انداز واقع گرایانه برای دانشگاه که در انحصار اندیشه و توانمندی های ما باشد برآیند کاری ما را به ارزنده ترین شکل ممکن نشان خواهد داد. نیک می دانیم ماندگاری انسان در گستره ی حافظه ی جهان ،تنها محصول تحقق فلسفه آفرینش ، دگرگونه زیستن از آن سان که در آیین الاهی اسلام بدان رهنمون شده ، است. با عنایت بر این منظر راه های سنگلاخ را برای رسیدن به مسیر های هموار توسعه علمی می پیماییم ودر این گذر به استعانت از درگاه ایزد پاک قناعت کردیم.